Auteursarchief: Dorpsbelangen

Warm zonder aardgas? Hoe dan

De gemeente Eemsdelta heeft de opdracht gekregen van het Rijk om energieplannen per wijk(stad) of dorp te maken. Deze plannen gaan over hoe we onze woningen gaan verwarmen zonder aardgas. In 2035 wil de gemeente aardgasvrij zijn. Hoe gaan we dat doen? We kunnen het plannen maken aan de gemeente overlaten, maar ook zelf als dorp hierover nadenken. De werkgroep Wirdum Eenum Energieplan zet zich hiervoor in.

Binnenkort worden er enkele activiteiten georganiseerd. Op zaterdag 5 maart, van 14 tot 16 uur, een koffiemiddag in het dorpshuis in Eenum en op zaterdag 12 maart, van 10 tot 12 uur, een koffieochtend in het dorpshuis in Wirdum waar je terecht kunt met vragen en informatie over bijv. isolatie en warmtepompen. Er zijn experts en ervaringsdeskundigen aanwezig die kunnen vertellen welke stappen of maatregelen belangrijk zijn om te nemen, waar je subsidie kunt vinden en horen hoe het nu bevalt, je huis verwarmen met een warmtepomp. En wilt u de energierekening verlagen? Neem deze dan mee!

Op woensdagavond 23 maart tussen 19:30 – 22:00 uur wordt er een energiespel gespeeld in het dorpshuis van Wirdum. Op speelse wijze kunnen inwoners van Wirdum en Eenum met elkaar vormgeven, op de kaart, hoe huizen in de toekomst worden verwarmd zonder aardgas. Ook kijken jullie hoe er lokaal genoeg energie opgewekt kan worden. Welke oplossingen zijn mogelijk en wat past bij onze dorpen?

We spelen het energie spel onder leiding van experts. Aanmelden graag via eddie.rijnsewijn@ziggo.nl

Onder leiding van de Groninger Energie Koepel zoekt de werkgroep uit wat een haalbare en realistische aanpak is voor de woningen in onze dorpen om Wirdum en Eenum op termijn energieneutraal en aardgasloos te maken. Die aanpak wordt voorgelegd aan de inwoners van de dorpen. Het omschakelen naar duurzame energie moet haalbaar en betaalbaar zijn voor alle inwoners. 

Belangrijk is dat bewoners hun stem kunnen laten horen over bijv. de keuze van de techniek waarmee we de huizen in onze dorpen gaan verwarmen, inzicht in de kosten die de warmtetransitie voor de inwoners op termijn met zich meebrengt en hoe kunnen we de energie die wij nodig hebben zelf opwekken?

Er is daarom een belangrijke rol weggelegd voor de klankbordgroep, dit zijn inwoners die gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan de werkgroep. We zijn nog op zoek naar leden voor deze groep!

Persbericht van de gemeente Eemsdelta.

Appingedam, 13 januari 2022

Overeenstemming over oplossing drie onbewaakte spoorwegovergangen in Eemsdelta

Het college van burgemeester en wethouders heeft een intentieovereenkomst vastgesteld voor het aanpakken van drie Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) in de voormalige gemeente Loppersum. ProRail en de gemeente zijn de volgende maatregelen overeengekomen: bij de spoorwegovergang aan de Gerichtsweg komt een voetgangerstunnel en de spoorwegovergang aan de Sjuxumerweg krijgt automatische halve overwegbomen (AHOB). De spoorwegovergang bij de Zuider Lopsterweg wordt gesloten. Dit laatste is afgestemd met de werkgroep met hierin betrokken inwoners.

ProRail gaat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vóór 2024 alle openbaar toegankelijke NABO’s op het reizigersnet beveiligen of sluiten. Men werkt hierbij samen met provincies en gemeenten. Het beveiligen of sluiten van NABO’s in Nederland is zowel voor de veiligheid van trein- als wegverkeer van belang.

Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid

Wethouder Hans Ronde: “ProRail, provincie Groningen en de gemeente Eemsdelta met een groep betrokken inwoners verenigd in een werkgroep, hebben ieder vanuit hun eigen belang naar oplossingen gezocht.

Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid stonden hierbij centraal. De komst van een voetgangerstunnel onder de Gerichtsweg zorgt ervoor dat de door de inwoners gewenste historische wandelroute behouden blijft. Dat is een mooi resultaat door intensieve samenwerking. De werkgroep wil nog onderzoeken of er voor de overweg Zuider Lopsterweg een soortgelijke oplossing kan komen als bij de Gerichtsweg. Zowel de gemeente Eemsdelta als ProRail zijn bereid hier in de toekomst aan mee te werken.”

Investering

Voor het uitvoeren van de vastgestelde maatregelen is een investering van € 3.540.000,- nodig. Aan deze gebiedsgerichte en gezamenlijke aanpak van de NABO’s draagt het Rijk (ProRail) ongeveer 50% van de investering bij. De overeengekomen bijdrage door de regio (provincie Groningen en gemeente Eemsdelta) is € 1.235.000,-. De provincie stelt hiervan € 735.000,- beschikbaar. De gemeenteraad neemt op 26 januari 2022 een besluit over het beschikbaar stellen van de regionale bijdrage om de maatregelen te kunnen uitvoeren.

Planning

De ondertekening van de intentieovereenkomst is in januari 2022. Na uitwerking van de plannen starten de werkzaamheden naar verwachting in 2023. Inwoners en andere direct betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.

Eemsdelta verkoopt oude plaatsnaamborden.

Per 1 januari 2021 zijn de gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta. De eerste maanden na deze herindeling stonden er nog oude plaatsnaamborden in de gemeente. De afgelopen tijd zijn deze vervangen voor nieuwe exemplaren. Een groot deel van de oude plaatsnaamborden en grensborden zijn niet meer actueel en gaan in de verkoop.

Mooi aandenken voor €25,00

Wethouder Pier Prins (Openbare Ruimte): “We hebben gezocht naar een zo duurzaam mogelijke vervanging. Een deel van de plaatsnaamborden konden we opnieuw gebruiken. Dat gaat vooral om borden uit voormalig gemeente Delfzijl. Dat scheelt een hoop geld en materiaal. Maar niet alle borden waren herbruikbaar. Vanuit de gemeenteraad was de wens om inwoners de gelegenheid te geven om een plaatsnaambord te kopen. Als aandenken. Het gaat in totaal om ongeveer 260 plaatsnaamborden. Ook zijn er een aantal grensborden te koop. Ieder bord kost €25,00. De meeropbrengst is voor de voedselbank Eemsdelta.”

Van Appingedam tot Zeerijp

Inwoners kunnen zich tot 21 december 2021 melden als ze een bord willen kopen. Kijk voor meer informatie en de spelregels op eemsdelta.nl/plaatsnaamborden.

Leermens 2 december 2021. Alle plaatsnaamborden in de gemeente Eemsdelta worden vernieuwd. Zo ook die van Leermens, voorheen onderdeel van de gemeente Loppersum. Wethouder Pier Prins houdt het oude bord in de hand, terwijl de mannen van de onderhoudsdienst toe kunnen kijken. Foto: Jan Zeeman

Uitnodiging voor een Dorpsbrainstorm op 26 oktober 2021.

Nederland moet van het gas af. Dus Wirdum en Eenum ook!
Daarom organiseren wij op dinsdag 26 oktober een dorpsbrainstorm in t Dorpshuis van Wirdum. Vanaf 20 uur.
Waarom moeten we van het gas af? Wat moet er allemaal gebeuren om gasvrij te kunnen leven? Welke vragen zijn er? Welke zorgen, welke kansen zien we? Welke ideeën of plannen zijn er al in Wirdum en Eenum?
In een ontspannen sfeer gaan we hiermee aan de slag. Niets is te gek, voel je vrij om je stem te laten horen. Het gaat ons allemaal aan.

Uitnodiging voor de koffieochtend op zaterdag 9 oktober 2021.

Wij, als team Wijk Energie Plan organiseren een aantal KOFFIEOCHTENDEN, de laatste is komende zaterdagochtend 9 oktober: 10.00 tot 12 uur in het Dorpshuis van Eenum.
We gaan graag met u in gesprek over zaken die u bezighouden. Zoals bijvoorbeeld
de versterking van uw woning en hoe verder als we van het gas af moeten.
Welke oplossingen ziet u en hoe zou dat voor ons het beste kunnen.
Marjan, Eddie, Gert Jan en Petra