Categoriearchief: NIEUWS

Plantenmarkt in Eenum

Bij dorpshuis De Schans wordt zaterdag 1 oktober a.s. een uitverkoop van vaste planten gehouden. Na voltooiing van de versterking van het dorpshuis zal het terrein worden heringericht. In verband hiermee zijn er ver gevorderde plannen de pluktuin te vervangen door een beweegtuin. De markt begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Plantenliefhebbers kunnen onder het genot van een heerlijk kopje koffie hun keus maken. De voorraadlijst is aan te vragen op het mailadres: gerwier@hetnet.nl                                                                                                                                                                                              Er zijn zowel bekende als bijzondere planten, klimmers en heesters aanwezig, de keuze is reuze. Kortom voor elk wat wils, dus neem gerust (tuin)vrienden mee.                                                                                                

Monikkenwerk in de kerk van Eenum

De laatste 3 woensdagen van juli en de eerste 3 woensdagen van augustus a.s. werkt Maya Vermeulen in de Andreaskerk. Op deze dagen geeft ze uitleg over haar werken, ‘s avonds van 17.00 – 20.00 uur.

Maya over haar werk

Ik maak divers werk, maar mijn liefde voor de ruimte om me heen staat tot nu toe centraal. Dat leidt tot een fascinatie voor landschappen. Wat die in mij oproepen, vertaal ik in tekeningen, schilderijen en objecten.                               

Wat ik uiteindelijk laat zien hoeft trouwens helemaal niet op een landschap te lijken; want als je aan de gang gaat spelen ook hele andere dingen een rol, bijvoorbeeld wat je te weten bent gekomen bij je onderzoek naar een bepaald gebied, wat je ervaren hebt toen je erin liep, dus wat je voelt en wat je gedacht hebt en denkt. Er zijn heel veel invloeden die samenkomen in het uiteindelijke resultaat. Bovendien ben je zelf altijd in ontwikkeling, dat speelt ook mee.

Ik ben in zekere zin figuratief begonnen, maar mijn werk is langzamerhand abstracter en gelaagder aan het worden. Ik laat meer aspecten toe. 

Fling treedt op in de Andreaskerk te Eenum.

FLING, Irish Music

Fling speelt op een briljante manier Ierse traditionele muziek. Diep geworteld in de traditie ontworstelen zowel de gebrachte traditionals als de eigen composities van Fling de platgetreden paden door de zeer eigenzinnige aanpak.

Na jaren van theatertournee’s speelt Fling nu een nieuw intiem programma. Op maat gemaakt voor de kleinere podia en voor de gelegenheid als ijzersterke duo. Beide muzikanten zijn uitstekende multi-instrumentalisten en dat levert een zeer afwisselende en verfrissende klank op.

Annemarie de Bie wordt beschouwd als één van de toonaangevende zangeressen in het genre. Naast haar krachtige, lyrische en wonderschone zang is ze in dit programma ook te bewonderen op de Ierse houten dwarsfluit, de bodhrán (Ierse trommel) en gitaar.

Evertjan ’t Hart bespeelt de magische Uilleann pipes (Ierse doedelzak) en is naast bespeler internationaal befaamd als bouwer van het instrument. Naast de Uilleann pipes bespeeld hij ook Low Whistles, Bouzouki en Gitaar.

Op 26 maart a.s. treedt Fling op in de Andreaskerk te Eenum.

Zij spelen prachtige Keltisch geïnspireerde muziek en zang met bijzondere instrumenten en sterke verhalen.

Aanvang:                            19.30 uur

Entree:                                € 15,00

Reserveren:                      www.flingmusic.com of 06-30 65 54 98

Persbericht van de gemeente Eemsdelta.

Appingedam, 13 januari 2022

Overeenstemming over oplossing drie onbewaakte spoorwegovergangen in Eemsdelta

Het college van burgemeester en wethouders heeft een intentieovereenkomst vastgesteld voor het aanpakken van drie Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) in de voormalige gemeente Loppersum. ProRail en de gemeente zijn de volgende maatregelen overeengekomen: bij de spoorwegovergang aan de Gerichtsweg komt een voetgangerstunnel en de spoorwegovergang aan de Sjuxumerweg krijgt automatische halve overwegbomen (AHOB). De spoorwegovergang bij de Zuider Lopsterweg wordt gesloten. Dit laatste is afgestemd met de werkgroep met hierin betrokken inwoners.

ProRail gaat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vóór 2024 alle openbaar toegankelijke NABO’s op het reizigersnet beveiligen of sluiten. Men werkt hierbij samen met provincies en gemeenten. Het beveiligen of sluiten van NABO’s in Nederland is zowel voor de veiligheid van trein- als wegverkeer van belang.

Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid

Wethouder Hans Ronde: “ProRail, provincie Groningen en de gemeente Eemsdelta met een groep betrokken inwoners verenigd in een werkgroep, hebben ieder vanuit hun eigen belang naar oplossingen gezocht.

Veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid stonden hierbij centraal. De komst van een voetgangerstunnel onder de Gerichtsweg zorgt ervoor dat de door de inwoners gewenste historische wandelroute behouden blijft. Dat is een mooi resultaat door intensieve samenwerking. De werkgroep wil nog onderzoeken of er voor de overweg Zuider Lopsterweg een soortgelijke oplossing kan komen als bij de Gerichtsweg. Zowel de gemeente Eemsdelta als ProRail zijn bereid hier in de toekomst aan mee te werken.”

Investering

Voor het uitvoeren van de vastgestelde maatregelen is een investering van € 3.540.000,- nodig. Aan deze gebiedsgerichte en gezamenlijke aanpak van de NABO’s draagt het Rijk (ProRail) ongeveer 50% van de investering bij. De overeengekomen bijdrage door de regio (provincie Groningen en gemeente Eemsdelta) is € 1.235.000,-. De provincie stelt hiervan € 735.000,- beschikbaar. De gemeenteraad neemt op 26 januari 2022 een besluit over het beschikbaar stellen van de regionale bijdrage om de maatregelen te kunnen uitvoeren.

Planning

De ondertekening van de intentieovereenkomst is in januari 2022. Na uitwerking van de plannen starten de werkzaamheden naar verwachting in 2023. Inwoners en andere direct betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.

Eemsdelta verkoopt oude plaatsnaamborden.

Per 1 januari 2021 zijn de gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta. De eerste maanden na deze herindeling stonden er nog oude plaatsnaamborden in de gemeente. De afgelopen tijd zijn deze vervangen voor nieuwe exemplaren. Een groot deel van de oude plaatsnaamborden en grensborden zijn niet meer actueel en gaan in de verkoop.

Mooi aandenken voor €25,00

Wethouder Pier Prins (Openbare Ruimte): “We hebben gezocht naar een zo duurzaam mogelijke vervanging. Een deel van de plaatsnaamborden konden we opnieuw gebruiken. Dat gaat vooral om borden uit voormalig gemeente Delfzijl. Dat scheelt een hoop geld en materiaal. Maar niet alle borden waren herbruikbaar. Vanuit de gemeenteraad was de wens om inwoners de gelegenheid te geven om een plaatsnaambord te kopen. Als aandenken. Het gaat in totaal om ongeveer 260 plaatsnaamborden. Ook zijn er een aantal grensborden te koop. Ieder bord kost €25,00. De meeropbrengst is voor de voedselbank Eemsdelta.”

Van Appingedam tot Zeerijp

Inwoners kunnen zich tot 21 december 2021 melden als ze een bord willen kopen. Kijk voor meer informatie en de spelregels op eemsdelta.nl/plaatsnaamborden.

Leermens 2 december 2021. Alle plaatsnaamborden in de gemeente Eemsdelta worden vernieuwd. Zo ook die van Leermens, voorheen onderdeel van de gemeente Loppersum. Wethouder Pier Prins houdt het oude bord in de hand, terwijl de mannen van de onderhoudsdienst toe kunnen kijken. Foto: Jan Zeeman