Categoriearchief: NIEUWS

Denk mee over deelvervoer in de gemeente Loppersum en vul de enquête in tot en met 21 mei 2020.

De gemeente Loppersum streeft ernaar om fossielvrij te zijn in 2030. Om dit doel te behalen zoekt de gemeente naar innovatieve oplossingen. Een van deze oplossingen is het aanbieden van elektrisch deelvervoer aan onze inwoners. Aan de uitwerking van dit plan wordt door een groep betrokken inwoners en de gemeente gewerkt.

Wat is elektrisch deelvervoer?

Elektrisch deelvervoer is het delen van voertuigen onder meerdere gebruikers. De deelauto’s zijn volledig elektrisch en inwoners kunnen er gebruik van maken via een app op de mobiele telefoon. De elektrische deelauto’s zullen worden opgeladen aan laadpalen. De gemeente zorgt voor een dekkend laadnetwerk.

Duurzaam en betere verbinding tussen dorpen

Wethouder Bé Schollema (duurzaamheid en energietransitie): ‘Het gebruik van elektrisch deelauto’s zorgt voor een betere verbinding tussen de dorpen als aanvulling op het huidige openbare vervoer. Daarnaast betekent het delen van voertuigen dat er minder auto’s op de weg hoeven te rijden, wat weer zorgt voor minder CO2 uitstoot.’

Denk mee over elektrisch deelvervoer

De gemeente Loppersum hecht veel waarde aan de mening van haar inwoners. Om een goed beeld te krijgen van de wensen en behoeften van de inwoners in de verschillende dorpen in onze gemeente is een online vragenlijst opgesteld. Via deze link kunt u de enquête invullen over deelvervoer: https://nl.surveymonkey.com/r/D5627KX

Nationaal Programma Groningen

De ontwikkeling en de realisatie van elektrisch deelvervoer wordt mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.

Logo NPG

Afscheid gemeente Loppersum

Wij zullen dit jaar afscheid nemen van de gemeente Loppersum, nu heeft de gemeente ons gevraagd om een digitaal monument te maken over Eenum. Wat is er zo bijzonder aan Eenum, waarom is het hier zo fijn om te wonen? Dus denk bijvoorbeeld aan de zeskamp, de mooie omgeving, activiteiten, dit kan in verhalen of foto’s worden vastgelegd. Denk er alvast over na, dan komen wij hier later op terug.

Nieuws van Kunsthuis Oal Eer.

Onder bijzondere omstandigheden schreef ik vorige keer, maar dat de situatie zo ingrijpend zou veranderen wisten we toen niet.

Inmiddels zijn we al gewend aan de beperkingen en kijken reikhalzend uit naar wat versoepeling en dat zit er naar verluid ook aan te komen voor het Noorden.

Als gevolg van de maatregelen is Oal Eer nu dicht en is de Open Dag op Goede Vrijdag ook niet doorgegaan; pas als de maatregelen van de overheid dat toelaten gaat Oal Eer weer open; met aanpassingen, dat wel.

De geplande Open Dag van 31 mei zal er dan anders uit zien. Oal Eer gaat mogelijk werken met  tijdsloten en een beperking van het aantal mensen per tijdslot. Vanaf 11 uur dan elk uur gelegenheid voor een afspraak met maximaal twee mensen tot 16 uur.

Volg het nieuws op www.kunsthuisoaleer.nl voor de actuele agenda en de extra maatregelen!

Vanaf september verwacht ik in ieder geval weer de beeldhouw- en schildergroep(en) te kunnen opstarten. Ik denk dan aan de dinsdagavond, de woensdagmiddag en avond + de donderdag- en/of vrijdagochtend

Heb je interesse; aarzel dan niet en neem nu alvast contact op voor meer informatie; info@kunsthuisoaleer.nl  of  06 – 25 23 0314

Agenda

22,23 en 24 mei:               Beeldhouwweekend [vol en uiteraard onder voorbehoud]

31 mei:                                 OPEN HUIS Pinksterzondag

20,21,22,23 en 24 juli:    Beeldhouwweek [beperkt aantal plaatsen, geef je tijdig op!]

Doorlopend:                     vanaf september Beeldhouwwerkplaats / Schilderwerkplaats

Blijf gezond en hartelijke groet, Jan Boerema.

Informatie over het gebruik van speeltuinen i.v.m. corona.

We leven in bijzondere en verwarrende tijden. Door de coronacrisis zijn vergaande maatregelen getroffen die voor iedereen grote invloed hebben op het dagelijks leven en de manier waarop we met elkaar om kunnen gaan. Ook bij onze gemeente komen veel vragen binnen over wat inwoners wel en niet mogen. Zo is er onduidelijkheid over het gebruik van speelplekken. In deze brief willen wij u daar over informeren.

De gemeente Loppersum volgt bij de te nemen maatregelen de richtlijnen van het RIVM en het kabinet. Op de website van het RIVM wordt op de vraag of kinderen buiten mogen spelen met andere kinderen het volgende antwoord gegeven:

“Uit de gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen weinig klachten te krijgen van het coronavirus en weinig bij te dragen aan de verspreiding van het coronavirus. Kinderen kunnen prima met andere kinderen spelen als ze géén klachten hebben zoals koorts, verkoudheid of hoest. Maar liever niet met een groep, maar met een paar andere kinderen. Een partijtje voetballen met een grote groep kinderen is geen goed idee, maar met een paar kinderen op doel schieten of overschieten zou wel prima kunnen. Andere contactspelletjes doen zoals tikkertje is geen goed idee, maar spelen in een speeltuin met een paar kinderen kan wel. Belangrijk is dat ook kinderen zo veel mogelijk intensief lichamelijk contact proberen te vermijden en dat zij voor en na het spelen met speelgoed/toestellen hun handen wassen.” (bron: www.rivm.nl)

Om deze reden neemt de gemeente Loppersum vooralsnog geen maatregelen om het spelen in speeltuinen verder te beperken. In sommige dorpen is de speelplek, op initiatief van de speeltuinbeheerder, afgesloten. Volgens de richtlijnen van het RIVM is het niet nodig om speelplekken te sluiten. Dit kan leiden tot meer drukte bij andere speelplekken, wat tot ongewenste situaties zou kunnen leiden.

Wij vragen ouders en begeleiders goed op te letten dat er niet met te veel kinderen tegelijk wordt gespeeld, voldoende afstand wordt gehouden en dat de hygiënemaatregelen worden nageleefd. Aan de verenigingen Dorpsbelangen en (vrijwillige) speeltuinbeheerders geven wij de aanbeveling mee de speeltoestellen dagelijks schoon te maken.

Indien vanuit het RIVM en kabinet de richtlijnen worden aangescherpt dan zullen wij die opvolgen en u daarover informeren.

Als bijlage bij deze e-mail vindt u een poster van de Veiligheidsregio Groningen over verantwoord buitenspelen. Deze mag u gebruiken en kunt u printen of digitaal verspreiden via uw eigen kanalen.

Voorlopige uitstel van de Bevrijdingstocht 5mei i.v.m. coronavirus.

Beste allemaal,

In verband met de ontwikkelingen omtrent het coronavirus (COVID-19) hebben wij besloten om de Bevrijdingstocht op 5 mei 2020 af te lasten. 

We begrijpen dat u de afgelopen weken wellicht al vrij veel tijd en moeite in de organisatie hebt gestopt. Dat dit vinden we heel vervelend, maar hopen op uw begrip. Zoals jullie in dit artikel kunnen lezen, zijn alle activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid uitgesteld. 

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om de Bevrijdingstocht op een later tijdstip in te halen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen en hopen we dat u op een later moment het Bevrijdingsvuur naar uw dorp wilt brengen en met ons de vrijheid wilt vieren. 

Voor ons is het waarborgen van de gezondheid van onze deelnemers prioriteit. De komende weken of maanden blijven wij voor al onze activiteiten en evenementen het advies en de richtlijnen van de overheid en het RIVM volgen.

Blijf gezond – en veel sterkte en succes de komende tijd!

Groet Grunnen,

Sanne Meijer en Peter Velthuis.