Artikel Stichting Commizzie ’t Zandt

Stichting Commizzie ’t Zandt wil graag bijdragen aan duurzame projecten in de dorpen van de voormalige gemeente ’t Zandt alsmede Godlinze.

Aanvragen, voorzien van uitgebreide motivatie, graag schriftelijk indienen per post of digitaal.

Meer informatie op: www.swiba.nl/Stichting.php

Corr. adres:

Stichting Commizzie ’t Zandt

Hoofdstraat 120

9915 PH  ’t Zandt

info@swiba.nl

Bestuur St Commizzie ‘t Zandt