Subsidie voor behoud historische tuinen: nog 2 plekjes beschikbaar!


Er is subsidie beschikbaar om karakteristieke historische tuinen in de provincie Groningen te restaureren. Denk daarbij aan de bekende slingertuinen, maar ook tuinen in Franse, renaissance, barok of cottagestijl.

De provincie Groningen is rijk aan een diversiteit van historische tuinen. Het meest bekend zijn de slingertuinen. Dat zijn tuinen in Engelse landschapsstijl uit de welvarende tijd van de Groningse graanboeren in de tweede helft van de 19e eeuw. Maar ook in de perioden daarvoor zijn door welgestelde inwoners stijltuinen aangelegd. Ze vormen onderdeel van het cultuurhistorische landschappelijk erfgoed van Groningen. Ook dragen deze historische tuinen bij aan een grote mate van biodiversiteit door de aanwezigheid van oude bomen en plantensoorten.

“Er wordt grote waarde gehecht aan het behoud van historische tuinen en de kennis daarover. Door deze subsidie, onze kennis van de historische achtergrond en het beheer willen we daaraan bijdragen.” vertelt projectleider Marloes Schreuder van Landschapsbeheer Groningen.

Heb jij een historische tuin die wel wat aandacht verdient en wil je graag van deze subsidieregeling gebruik maken? Kijk voor meer informatie over het project en de voorwaarden op de website van Landschapsbeheer Groningen.

Herstel van een historische slingertuin. Foto: Landschapsbeheer Groningen