Auteursarchief: Dorpsbelangen

De nieuwe gebiedsregisseur stelt zich voor aan Eenum.

Beste bewoners,

Als nieuwe gebiedsregisseur voor de ‘Lopster’ dorpen ben ik vanaf januari aan de slag gegaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Graag wil ik mij via dit artikel even kort aan u voorstellen. Mijn naam is Klaas Bult en ik woon in Appingedam. De afgelopen 5 jaar ben ik werkzaam geweest in de ‘Delfzijlster’ dorpen.

De gemeente vindt het belangrijk om dichtbij de inwoners te blijven, ondanks het grote gebied. Daarom zijn vier gebiedsregisseurs aangesteld. Zij zijn de contactpersonen voor de dorpen en wijken van de gemeente Eemsdelta en hebben een ‘oog en oor’ functie voor het college, bestuur en interne collega’s.

Wat doet een gebiedsregisseur?

De komende periode zal grotendeels in het teken staan van kennismaken met allerlei mensen, o.a. de mensen van dorpsbelangen. Met hen ga ik het dorp lopend verkennen.

Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in uw dorp kunt u bij mij terecht voor vragen, ideeën, wensen of overige zaken. Als gebiedsregisseur bij de gemeente werk ik vooral als verbinder tussen de dorpen en de gemeente, help mee en faciliteer bewonersinitiatieven en neem relevante ontwikkelingen mee. Uw vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van uw vraag, vervul ik de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker.

Ik zal ook regelmatig aanwezig zijn op allerlei plekken in de dorpen. Zodra het weer mogelijk is, gezien corona, zal ik de verschillende ontmoetingsplekken in de dorpen opzoeken. Ik zal dit t.z.t. laten weten, zodat u mij ook persoonlijk op kunt zoeken. Op mijn eigen facebookpagina (gebiedsregisseur Eemsdelta) zal ik ook de nodige informatie en nieuws vanuit de dorpen plaatsen.

In dit voor mij nieuwe, maar prachtige gebied zal ik even mijn weg moeten zien te vinden. Ik zie ernaar uit om samen te werken en elkaar (hopelijk snel weer fysiek) te ontmoeten. Bij vragen kunt u gerust bellen!

U kunt mij telefonisch (06 481 35 329) of via de mail (klaas.bult@eemsdelta.nl) bereiken.

Ik werk van maandag t/m donderdag en ben heel flexibel met mijn agenda.

PS. Klachten of meldingen over de ‘openbare ruimte’ of ander zaken kun u heel eenvoudig melden via de website www.eemsdelta.nl ( 2e button bovenaan ‘iets melden’) of telefonisch 140596. Meldingen die hierop binnenkomen worden 2 keer per dag bekeken en uitgezet. U kunt dan ook aangeven wanneer u hierover persoonlijk contact wenst.

Met vriendelijke groeten,

Klaas Bult                          

Einde tuinclub De Groene Passie

Tuinclub De Groene Passie is per 31-12-2020 opgeheven.
Ria Wierenga gaat alleen op kleinere schaal verder onder de naam:
Kwekerij De Groene Passie.
Jaarlijks zullen er in de maanden april/mei en oktober huisverkopingen van vaste en 1-jarige planten zijn aan de Oosterwijtwerderweg te Eenum.

Monnikenwerk in de Andreaskerk te Eenum

De voorbereidingen voor Monnikenwerk 2021 zijn al in volle gang. Alles natuurlijk onder voorbehoud van corona en RIVM maatregelen. Samen met de kerken van Saaxumhuizen, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zal de Andreaskerk van Eenum hieraan ook weer meewerken de komende zomer. Het gaat dan evenals voorgaande jaren om de laatste drie woensdagen van juli (14, 21, 28 juli 2021) en de eerste drie van augustus (4, 11, 18 augustus 2021). Wij, als organisatie, maar ook de kunstenaars waren super blij met de geboden ruimte en mogelijkheden en ik geloof dat het nog nooit zo druk is geweest als afgelopen jaar. We bouwen aan een mooi project zo met elkaar.
Men is bezig met de selectie van kunstenaars en die contacten worden natuurlijk op een later moment gelegd. 

Terug naar het Begin in de Andreaskerk te Eenum

In verband met de Coronaregeling is er voor het jaarlijkse festijn Terug naar het Begin voor een nieuwe opzet gekozen: “Boek een ontdekkingstocht”

We bewegen dit jaar mee met de mogelijkheden en verspreiden Terug naar het begin over drie weekenden: 12 & 13, 19 & 20 en 26 & 27 juni 2021. Onder de noemer “Boek een ontdekkingstocht” bieden we op deze data culturele dagreizen aan, waarmee we steeds een ander stukje van het festivalgebied uitlichten. Met in totaal negen routes, hebben bezoekers elk weekend de keuze uit drie verschillende ontdekkingstochten die zowel zaterdag als zondag zijn te volgen. Elke route wordt drie keer op een dag in verschillende timeslots aangeboden en bestaat uit drie programmaonderdelen (kunst, voorstelling, expeditie) en een pauze halverwege op een bijzondere plek. Bovendien tippen we onderweg de mooiste uitzichtpunten en lievelingsplekken. Met maximaal 30 deelnemers per tocht zorgen we voor een coronaveilige omgeving voor zowel de artiest, bezoeker en de vrijwilligers!

Tocht om de Noord. 75 jaar vrijheid in Groningen.

Vorig jaar zouden we vanuit Eenum op 5 mei een wandelestafette houden naar een aantal omliggende dorpen i.v.m. 75 jaar bevrijding, maar vanwege de corona was dit helaas niet mogelijk.

Op 4 februari jl. organiseerde Tocht om de Noord een online bijeenkomst waarin werd verteld over de plannen voor de Bevrijdingstocht in 2021. Dit wordt een individuele tocht, waarin alle mogelijke manieren van groepsvorming tegengegaan worden.

Het is dus geen evenement.

Omdat men nog niet precies weet hoe de situatie omtrent corona er in mei uitziet, werken ze voorlopig met twee scenario’s en is er gekozen voor een online-editie.

Voor beide scenario’s geldt dat je maar met maximaal twee personen mag deelnemen. Naar aanleiding hiervan heeft de pc SOGK Eenum besloten hieraan niet deel te nemen en te verschuiven naar volgend jaar, hopelijk kunnen we dan eindelijk uitbundig feestvieren in de Andreaskerk.

Activiteiten 2021

8 januari: Inzamelen oud papier vanaf 9.30 uur.

5 maart: Inzamelen oud papier vanaf 9.30 uur.

30 april: Inzamelen oud papier vanaf 9.30 uur.

1 mei: Onderhoud rondom Dorpshuis De Schans en prairietuin. Van 9.00 tot 11.30 uur.

1 juni: Jeu de boules. Van 19.30 tot 21.30 uur. 

5 juni: Onderhoud rondom Dorpshuis De Schans en prairietuin. Van 9.00 tot 11.30 uur.

12 & 13, 19 & 20 en 26 & 27 juni: Terug naar het Begin in de Andreaskerk te Eenum. Zie voor verdere informatie bericht op de website.

15 juni: Jeu de boules. Van 19.30 tot 21.30 uur. 

29 juni: Jeu de boules. Van 19.30 tot 21.30 uur. 

2 juli: Inzamelen oud papier vanaf 9.30 uur.

3 juli: Onderhoud rondom Dorpshuis De Schans en prairietuin. Van 9.00 tot 11.30 uur.

13 juli: Jeu de boules. Van 19.30 tot 21.30 uur. 

14, 21, 28 juli en 4, 11, 18 augustus: MONNIKENWERK in de Andreaskerk te Eenum. Zie voor verdere informatie bericht op de website.

27 juli: Jeu de boules. Van 19.30 tot 21.30 uur. 

7 augustus: Onderhoud rondom Dorpshuis De Schans en prairietuin. Van 9.00 tot 11.30 uur.

10 augustus: Jeu de boules. Van 19.30 tot 21.30 uur. 

24 augustus: Jeu de boules. Van 19.30 tot 21.30 uur. 

28 augustus: Even Bieproaten 16.00-18.00 uur in Dorpshuis De Schans.

3 september: Inzamelen oud papier vanaf 9.30 uur.

4 september: Onderhoud rondom Dorpshuis De Schans en prairietuin. Van 9.00 tot 11.30 uur.

7 september: Jeu de boules. Van 19.30 tot 21.30 uur. 

11 september: Douwtrappen en Happen. 8.00 uur dauwtrappen en 9.00 uur gezamenlijk ontbijt. Zie uitnodigingsbrief die u hebt ontvangen in de brievenbus.

21 september: Jeu de boules. Van 19.30 tot 21.30 uur. 

25 september: Burendag. Van 14.00 tot ongeveer 17.00 een activiteit en aansluitend een warme maaltijd. (Opgave niet meer mogelijk)

2 oktober: Onderhoud rondom Dorpshuis De Schans en prairietuin. Van 9.00 tot 11.30 uur.

5 oktober: Jeu de boules. Van 19.30 tot 21.30 uur. 

9 oktober: Koffieochtend georganiseerd door het team Wijk Energie Plan in Dorpshuis De Schans in Eenum. Van 10.00 tot 12.00 uur. Voor meer info zie onder kopje Duurzaam Eenum op de website.

16 oktober: Viswedstrijd van 13.30 tot 16.00 uur en nadien de prijsuitreiking in Dorpshuis De Schans.

19 oktober: Jeu de boules. Van 19.30 tot 21.30 uur. 

26 oktober: Het team Wijk Energie Plan hebben een dorpsbrainstorm in t Dorpshuis van Wirdum georganiseerd. Deze avond begint vanaf 20 uur. Voor meer info zie onder kopje Duurzaam Eenum op de website.

30 oktober: Even Bieproaten 16.00-18.00 uur in Dorpshuis De Schans.

5 november: Inzamelen oud papier vanaf 9.30 uur.

27 november: Even Bieproaten 16.00-18.00 uur in Dorpshuis De Schans. GAAT NIET DOOR

                                                                    

Kerstnachtdienst Loppersum-Leermens 2020

De Kerstnachtdienst van de gezamenlijke kerken Hervormde Gemeente Maarland, Gereformeerde Kerk ’t Zandt-Godlinze en de Gereformeerde Vredekerk Loppersum  begint op donderdag 24 december om 21:00 uur in de Vredekerk. Door de Coronamaatregelen is het niet mogelijk om kerkgangers toe laten maar zal de dienst integraal worden uitgezonden via YouTube. De uitzending is te vinden door op YouTube te zoeken op Vredekerk Loppersum. Het thema van de dienst is:  Hoop in bange tijden.

De voorganger in deze dienst is ds. Marco Roepers. De organist is Ab Gramsbergen. De zang wordt verzorgd door een viertal zangers en zangeressen.  Ook zullen verschillende mensen een eigen inbreng hebben

Takkenroute: ophalen grof snoeiafval

Dit najaar, van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 30 oktober 2020, is er weer een mogelijkheid om grof snoeiafval gratis bij u thuis te laten ophalen. Grof snoeiafval is tuinafval dat niet in de groene container past. Dit zijn takken tot polsdikte en in bundels aangeboden tot maximaal 2m3 (geen boomstronken). Wilt u gebruikmaken van deze extra service? Dan kunt zich tot en met donderdag 22 oktober aanmelden bij het KlantContactCentrum van de gemeente Loppersum via 0596 – 54 82 00, of via gemeente@loppersum.nl.