Persbericht gemeente Eemsdelta.

Appingedam, 14 april 2021

Compensatieregeling voor extra ziektekosten in Eemsdelta

In de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum konden inwoners die extra ziektekosten hadden vanwege een chronische ziekte of beperking gebruikmaken van de compensatieregeling meerkosten Wmo. Het college van B en W  van de gemeente Eemsdelta heeft besloten deze regeling te verlengen tot 31 december 2021. Voor het jaar 2022 wordt verlenging van de regeling opnieuw bekeken.

Voorkomen van financiële problemen

Wethouder Meindert Joostens: ‘We willen voorkomen dat inwoners met een laag inkomen door extra ziektekosten in financiële problemen komen. Het gaat om bijzondere individuele situaties, waar mensen zelf niet uitkomen. Door de regeling te verlengen kunnen wij hen helpen.’

Inwoners met een inkomen tot 130% van het minimum loon kunnen een tegemoetkoming van € 200,- aanvragen als zij aantoonbaar meerkosten hebben die zij zelf niet kunnen betalen. Meerkosten zijn kosten waar iedereen mee te maken heeft, maar die extra hoog uitvallen voor mensen met een chronische ziekte of een beperking zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Aanvragen regeling

Inwoners van de voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum kunnen over het jaar 2020 de regeling tot 1 juli 2021 aanvragen. Het aanvragen van de regeling over het jaar 2021 kan tot  1 juli 2021, tot 1 november 2021 en tot 1 maart 2022.

Meer informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van de regeling en het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met het Sociaal Plein Eemsdelta via telefoonnummer (0596) 63 90 10 of email: sociaalplein@eemsdelta.nl.

Afsluiting spoorwegovergang Hogeweg.

De spoorwegovergang Hogeweg is afgesloten tussen 19 april 23.30 uur tot 20 april 04.00 uur.

Vanaf de kerkweg in wirdum tot aan de bosweg in eenum.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Strukton Rail  Telnr: 06 -11308226

De nieuwe gebiedsregisseur stelt zich voor aan Eenum.

Beste bewoners,

Als nieuwe gebiedsregisseur voor de ‘Lopster’ dorpen ben ik vanaf januari aan de slag gegaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Graag wil ik mij via dit artikel even kort aan u voorstellen. Mijn naam is Klaas Bult en ik woon in Appingedam. De afgelopen 5 jaar ben ik werkzaam geweest in de ‘Delfzijlster’ dorpen.

De gemeente vindt het belangrijk om dichtbij de inwoners te blijven, ondanks het grote gebied. Daarom zijn vier gebiedsregisseurs aangesteld. Zij zijn de contactpersonen voor de dorpen en wijken van de gemeente Eemsdelta en hebben een ‘oog en oor’ functie voor het college, bestuur en interne collega’s.

Wat doet een gebiedsregisseur?

De komende periode zal grotendeels in het teken staan van kennismaken met allerlei mensen, o.a. de mensen van dorpsbelangen. Met hen ga ik het dorp lopend verkennen.

Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in uw dorp kunt u bij mij terecht voor vragen, ideeën, wensen of overige zaken. Als gebiedsregisseur bij de gemeente werk ik vooral als verbinder tussen de dorpen en de gemeente, help mee en faciliteer bewonersinitiatieven en neem relevante ontwikkelingen mee. Uw vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van uw vraag, vervul ik de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker.

Ik zal ook regelmatig aanwezig zijn op allerlei plekken in de dorpen. Zodra het weer mogelijk is, gezien corona, zal ik de verschillende ontmoetingsplekken in de dorpen opzoeken. Ik zal dit t.z.t. laten weten, zodat u mij ook persoonlijk op kunt zoeken. Op mijn eigen facebookpagina (gebiedsregisseur Eemsdelta) zal ik ook de nodige informatie en nieuws vanuit de dorpen plaatsen.

In dit voor mij nieuwe, maar prachtige gebied zal ik even mijn weg moeten zien te vinden. Ik zie ernaar uit om samen te werken en elkaar (hopelijk snel weer fysiek) te ontmoeten. Bij vragen kunt u gerust bellen!

U kunt mij telefonisch (06 481 35 329) of via de mail (klaas.bult@eemsdelta.nl) bereiken.

Ik werk van maandag t/m donderdag en ben heel flexibel met mijn agenda.

PS. Klachten of meldingen over de ‘openbare ruimte’ of ander zaken kun u heel eenvoudig melden via de website www.eemsdelta.nl ( 2e button bovenaan ‘iets melden’) of telefonisch 140596. Meldingen die hierop binnenkomen worden 2 keer per dag bekeken en uitgezet. U kunt dan ook aangeven wanneer u hierover persoonlijk contact wenst.

Met vriendelijke groeten,

Klaas Bult                          

Einde tuinclub De Groene Passie

Tuinclub De Groene Passie is per 31-12-2020 opgeheven.
Ria Wierenga gaat alleen op kleinere schaal verder onder de naam:
Kwekerij De Groene Passie.
Jaarlijks zullen er in de maanden april/mei en oktober huisverkopingen van vaste en 1-jarige planten zijn aan de Oosterwijtwerderweg te Eenum.

Monnikenwerk in de Andreaskerk te Eenum

De voorbereidingen voor Monnikenwerk 2021 zijn al in volle gang. Alles natuurlijk onder voorbehoud van corona en RIVM maatregelen. Samen met de kerken van Saaxumhuizen, Loppersum, Leermens en ’t Zandt zal de Andreaskerk van Eenum hieraan ook weer meewerken de komende zomer. Het gaat dan evenals voorgaande jaren om de laatste drie woensdagen van juli (14, 21, 28 juli 2021) en de eerste drie van augustus (4, 11, 18 augustus 2021). Wij, als organisatie, maar ook de kunstenaars waren super blij met de geboden ruimte en mogelijkheden en ik geloof dat het nog nooit zo druk is geweest als afgelopen jaar. We bouwen aan een mooi project zo met elkaar.
Men is bezig met de selectie van kunstenaars en die contacten worden natuurlijk op een later moment gelegd. 

Terug naar het Begin in de Andreaskerk te Eenum

In verband met de Coronaregeling is er voor het jaarlijkse festijn Terug naar het Begin voor een nieuwe opzet gekozen: “Boek een ontdekkingstocht”

We bewegen dit jaar mee met de mogelijkheden en verspreiden Terug naar het begin over drie weekenden: 12 & 13, 19 & 20 en 26 & 27 juni 2021. Onder de noemer “Boek een ontdekkingstocht” bieden we op deze data culturele dagreizen aan, waarmee we steeds een ander stukje van het festivalgebied uitlichten. Met in totaal negen routes, hebben bezoekers elk weekend de keuze uit drie verschillende ontdekkingstochten die zowel zaterdag als zondag zijn te volgen. Elke route wordt drie keer op een dag in verschillende timeslots aangeboden en bestaat uit drie programmaonderdelen (kunst, voorstelling, expeditie) en een pauze halverwege op een bijzondere plek. Bovendien tippen we onderweg de mooiste uitzichtpunten en lievelingsplekken. Met maximaal 30 deelnemers per tocht zorgen we voor een coronaveilige omgeving voor zowel de artiest, bezoeker en de vrijwilligers!

Tocht om de Noord. 75 jaar vrijheid in Groningen.

Vorig jaar zouden we vanuit Eenum op 5 mei een wandelestafette houden naar een aantal omliggende dorpen i.v.m. 75 jaar bevrijding, maar vanwege de corona was dit helaas niet mogelijk.

Op 4 februari jl. organiseerde Tocht om de Noord een online bijeenkomst waarin werd verteld over de plannen voor de Bevrijdingstocht in 2021. Dit wordt een individuele tocht, waarin alle mogelijke manieren van groepsvorming tegengegaan worden.

Het is dus geen evenement.

Omdat men nog niet precies weet hoe de situatie omtrent corona er in mei uitziet, werken ze voorlopig met twee scenario’s en is er gekozen voor een online-editie.

Voor beide scenario’s geldt dat je maar met maximaal twee personen mag deelnemen. Naar aanleiding hiervan heeft de pc SOGK Eenum besloten hieraan niet deel te nemen en te verschuiven naar volgend jaar, hopelijk kunnen we dan eindelijk uitbundig feestvieren in de Andreaskerk.

Activiteiten 2021

12 & 13, 19 & 20 en 26 & 27 juni: Terug naar het Begin in de Andreaskerk te Eenum. Zie voor verdere informatie bericht op de website.

14, 21, 28 juli en 4, 11, 18 augustus: MONNIKENWERK in de Andreaskerk te Eenum. Zie voor verdere informatie bericht op de website.

                                                                    

Einde tuinclub De Groene Passie

Tuinclub De Groene Passie is per 31-12-2020 opgeheven.
Ria Wierenga gaat op kleinere schaal verder onder de naam:
Kwekerij De Groene Passie.
Jaarlijks zullen er in de maanden mei en oktober huisverkopingen van planten zijn aan de Oosterwijtwerderweg te Eenum