Uitnodiging voor 4e adventsdienst in de Andreaskerk te Eenum

Op zondagmiddag 18 december a.s. is er om 16.30 uur een gezamenlijke Kerstviering, voorganger is ds. A. van den Bor, de muzikale medewerking wordt verzorgd door P. Meerman (trompet) en Bouke v/d Ploeg (orgel) en het gelegenheidskoor Aimer Vocalis met als gitarist Herman Pieterse o.l.v. dirigent: Harm op ’t Holt.