Informatie over het gebruik van speeltuinen i.v.m. corona.

We leven in bijzondere en verwarrende tijden. Door de coronacrisis zijn vergaande maatregelen getroffen die voor iedereen grote invloed hebben op het dagelijks leven en de manier waarop we met elkaar om kunnen gaan. Ook bij onze gemeente komen veel vragen binnen over wat inwoners wel en niet mogen. Zo is er onduidelijkheid over het gebruik van speelplekken. In deze brief willen wij u daar over informeren.

De gemeente Loppersum volgt bij de te nemen maatregelen de richtlijnen van het RIVM en het kabinet. Op de website van het RIVM wordt op de vraag of kinderen buiten mogen spelen met andere kinderen het volgende antwoord gegeven:

“Uit de gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen weinig klachten te krijgen van het coronavirus en weinig bij te dragen aan de verspreiding van het coronavirus. Kinderen kunnen prima met andere kinderen spelen als ze géén klachten hebben zoals koorts, verkoudheid of hoest. Maar liever niet met een groep, maar met een paar andere kinderen. Een partijtje voetballen met een grote groep kinderen is geen goed idee, maar met een paar kinderen op doel schieten of overschieten zou wel prima kunnen. Andere contactspelletjes doen zoals tikkertje is geen goed idee, maar spelen in een speeltuin met een paar kinderen kan wel. Belangrijk is dat ook kinderen zo veel mogelijk intensief lichamelijk contact proberen te vermijden en dat zij voor en na het spelen met speelgoed/toestellen hun handen wassen.” (bron: www.rivm.nl)

Om deze reden neemt de gemeente Loppersum vooralsnog geen maatregelen om het spelen in speeltuinen verder te beperken. In sommige dorpen is de speelplek, op initiatief van de speeltuinbeheerder, afgesloten. Volgens de richtlijnen van het RIVM is het niet nodig om speelplekken te sluiten. Dit kan leiden tot meer drukte bij andere speelplekken, wat tot ongewenste situaties zou kunnen leiden.

Wij vragen ouders en begeleiders goed op te letten dat er niet met te veel kinderen tegelijk wordt gespeeld, voldoende afstand wordt gehouden en dat de hygiënemaatregelen worden nageleefd. Aan de verenigingen Dorpsbelangen en (vrijwillige) speeltuinbeheerders geven wij de aanbeveling mee de speeltoestellen dagelijks schoon te maken.

Indien vanuit het RIVM en kabinet de richtlijnen worden aangescherpt dan zullen wij die opvolgen en u daarover informeren.

Als bijlage bij deze e-mail vindt u een poster van de Veiligheidsregio Groningen over verantwoord buitenspelen. Deze mag u gebruiken en kunt u printen of digitaal verspreiden via uw eigen kanalen.